Our Portfolio

Đánh giá dự án DeHR 14 Dec

Đánh giá dự án DeHR

Tổng quan dự án DeHR là một mạng xã hội phi tập trung về lĩnh vực nghề nghiệp, nơi mọi

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án MetaGear 8 Dec

Đánh giá dự án MetaGear

Tóm tắt Metagear Metagear là dự án game P2E Metaverse va chạm xe có chiến thuật với hình ảnh ngộ

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Mollector 8 Dec

Đánh giá dự án Mollector

Tổng quan dự án Mollector là một tựa game thi đấu thẻ bài, thu thập thẻ bài trực tuyến, nơi

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án AdLunam 3 Dec

Đánh giá dự án AdLunam

Giới thiệu dự án AdLunam là nên tảng launchpad -bệ phóng cung cấp các dự án có cơ hội gây

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án FOTA 3 Dec

Đánh giá dự án FOTA

Giới thiệu dự án FOTA thuộc thể loại game Triple-A MOBA, thông thường game thuộc thể loại này sẽ được

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án ERTHA 23 Nov

Đánh giá dự án ERTHA

Tổng quan ERTHA là một dự án game defi, NFT Metaverse, nội dung trong game sẽ hướng người chơi đến

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Metastrike 23 Nov

Đánh giá dự án Metastrike

Tổng quan về dự án Metastrike – tựa game nhập vai bắn súng với góc nhìn thứ nhất trên nền tảng blockchain.

Post by admin

0 Comments

Đánh giá Dự án Racefi 23 Nov

Đánh giá Dự án Racefi

Vũ trụ Metaverse ngày càng trở nên phổ biến và phong phú trước sự tiên tiến hiện đại của các trò

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Real Realm 23 Nov

Đánh giá dự án Real Realm

Review Real realm là gì? Review chi tiết về dự án Real realm: https://news.coincu.com/26765-what-is-real-realm Game Play Real Realm được đánh giá

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Unigem 23 Nov

Đánh giá dự án Unigem

Unigem – Tóm tắt Unigem Đội ngũ phát triển Gem Uni với một tầm nhìn muốn xây dựng một vũ trụ game

Post by admin

0 Comments

Review Nulink - Coincu Ventures 18 Nov

Review Nulink - Coincu Ventures

Tổng quan về dự án Nulink là một dự án về công nghệ Privacy Blockchain xây dựng trên nền tảng

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án DeHR 14 Dec

Đánh giá dự án DeHR

Tổng quan dự án DeHR là một mạng xã hội phi tập trung về lĩnh vực nghề nghiệp, nơi mọi

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án MetaGear 8 Dec

Đánh giá dự án MetaGear

Tóm tắt Metagear Metagear là dự án game P2E Metaverse va chạm xe có chiến thuật với hình ảnh ngộ

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Mollector 8 Dec

Đánh giá dự án Mollector

Tổng quan dự án Mollector là một tựa game thi đấu thẻ bài, thu thập thẻ bài trực tuyến, nơi

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án AdLunam 3 Dec

Đánh giá dự án AdLunam

Giới thiệu dự án AdLunam là nên tảng launchpad -bệ phóng cung cấp các dự án có cơ hội gây

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án FOTA 3 Dec

Đánh giá dự án FOTA

Giới thiệu dự án FOTA thuộc thể loại game Triple-A MOBA, thông thường game thuộc thể loại này sẽ được

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án ERTHA 23 Nov

Đánh giá dự án ERTHA

Tổng quan ERTHA là một dự án game defi, NFT Metaverse, nội dung trong game sẽ hướng người chơi đến

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Metastrike 23 Nov

Đánh giá dự án Metastrike

Tổng quan về dự án Metastrike – tựa game nhập vai bắn súng với góc nhìn thứ nhất trên nền tảng blockchain.

Post by admin

0 Comments

Đánh giá Dự án Racefi 23 Nov

Đánh giá Dự án Racefi

Vũ trụ Metaverse ngày càng trở nên phổ biến và phong phú trước sự tiên tiến hiện đại của các trò

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Real Realm 23 Nov

Đánh giá dự án Real Realm

Review Real realm là gì? Review chi tiết về dự án Real realm: https://news.coincu.com/26765-what-is-real-realm Game Play Real Realm được đánh giá

Post by admin

0 Comments

Đánh giá dự án Unigem 23 Nov

Đánh giá dự án Unigem

Unigem – Tóm tắt Unigem Đội ngũ phát triển Gem Uni với một tầm nhìn muốn xây dựng một vũ trụ game

Post by admin

0 Comments

Review Nulink - Coincu Ventures 18 Nov

Review Nulink - Coincu Ventures

Tổng quan về dự án Nulink là một dự án về công nghệ Privacy Blockchain xây dựng trên nền tảng

Post by admin

0 Comments